Juleshopping, del 7 - af Face-it
2010

Har du ikke læst tidligere afsnit, kan du gøre det HER

Ulla rejste sig og hentede en stor kolonnebog der stod i deres reol. Hun åbnede den og gav mig nogle sider der var hæftet sammen.
Jeg læste:
Kontrakt om overdragelse af ejendomsretten af smykke.
Sten …… (i denne kontrakt S) køber det smykke som Ulla …. (i denne kontrakt U) ønsker sig, efter hun så det i guldsmed …….’s vindue lørdag aften. U får umiddelbart brugsretten til smykket, men ejendomsretten overgår først til U, når alle i denne kontrakt omtalte ydelser er givet til S af U.
Der aftales 120 grund-ydelser. Der kan ifølge kontrakten tillægges ydelser ud over de aftalte, på de i kontrakten beskrevne særlige vilkår.
I en ydelsesperiode har S ret til at udnytte U som han har lyst til. U skal på alle måder stå til rådighed. Såvel praktiske som seksuelle krav skal indfries til S’s tilfredshed. S har også kontrol over U’s færden og handlinger i ydelsesperioderne, samt ret til at bestemme over påklædning, tale, mad og drikke m.m.
Grundydelserne er planlagt med ydelsesperiode den 2. weekend i hver måned, hvor både lørdag og søndag er i måneden. Ydelsesperioden er fra lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. Ydelsesperioden udgør alle 48 timer.  
S kan med begrundelse i de i denne kontrakt beskrevne forhold 1-2 pålægge U tillægsydelser. En tillægsydelse er en periode på 12 timer hvor U er pålagt samme krav som ved en grundydelse. S kan kræve en tillægsydelse indfriet på hvilket tidspunkt han ønsker.
I en kolonnebog indskrives de aftalte 120 grundydelser. Dette sker inden første ydelse gives. Efterfølgende indskrives eventuelle tillægsydelser. I samme kolonnebog kvitterer S, senest 24 timer efter en tilfredsstillende ydelse er givet, for de ydelser han har modtaget. Er en ydelsesperiode sammensat af flere ydelser, fx en tillægsydelse og en grundydelse i forlængelse, kvitteres først efter den samlede tilfredsstillende ydelsesperiode, da hele perioden vurderes samlet.   
Forhold 1: Hvis S finder det passende at ændre en grund-ydelsesperiode fra den faste weekend, kan han kræve den rykket til 4. weekend. Dette afgøres alene af S, og kan ske uden forklaring, og kan ikke af U kræves ændret – S er suveræn i afgørelsen. Vælger S at flytte en grundydelsesperiode, pålægges U 4 tillægsydelser. Hvis S igen finder anledning til at rykke denne ydelsesperiode, så den falder på den næste ordinære periode, rykker alle ydelser - og der tilskrives igen 4 tillægsydelser. 
Forhold 2: Hvis S ikke finder at U ved en ydelse har opfyldt de krav han har, kan han ved evaluering undlade at kvittere for ydelserne, og de er stadig åbne og kræves indfriet senere. I praksis rykker alle ydelser. Det er alene S der afgør om han er tilfreds med de ydelser U har givet i en periode. Afgørelsen kræver ikke at S begrunder afgørelsen, og kan ikke appelleres. Hvis S ikke er tilfreds, pålægges U tillægsydelser for de manglende ydelser. Ved ikke indfriede forventninger ved en grundydelse, pålægges U 4, 8 eller 12 tillægsydelser. Ved ikke indfriende forventninger ved en tillægsydelse, pålægges U 2, 4 eller 6 tillægsydelser. Det er alene S der afgør antallet af pålagte tillægsydelser, ved de i dette forhold nævnte hændelser.
Særligt forhold: U kan altid, såvel i en ydelsesperiode, som i tiden imellem disse bruge stopordet: ”Rødt-rødt”. Dette skal respekteres og al aktivitet stopper med det samme. Herefter kan U fortælle om tvivl, frygt, smerte etc. Og dette vil blive respekteret og der vil blive taget nødvendige skridt til at bringe forholdet videre så U er tryg. Når U er tryg kan hun vælge at sige ”grønt-grønt”, og så fortsætter kontrakten med de tiltag der skal til at sikre at U kan være med. Aalternativt kan kontrakten ved gentagelse af stopordet ophøre. Ophører kontrakten, tilhører smykket U.
Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende løber kontrakten indtil alle ydelser er givet og der er kvitteret for disse. Herefter tilhører smykket U.
Underskrevet af Sten …….                                              Ulla……..

---

Jeg sad lidt og tænkte over kontrakten, samtidig med at jeg gav den til Ulla.
Ulla: Jeg så kun på den et øjeblik, så skrev jeg under – og jeg har ikke fortrudt et øjeblik.
Helle: Jeg kan se på kontrakten at det til marts er 4 år siden i startede – her du været hans slave i så lang tid?
Ulla: Ja! Imens jeg ventede Palle, holdt vi en pause, som stoppede for kort tid siden, da jeg igen havde kræfter til at blive brugt. Og i den sidste tid trængte jeg næsten til at blive udnyttet.
Helle: Det er utroligt, jeg har aldrig bemærket noget, vi må da have været sammen i nogle af de dage hvor du har været slave.
Ulla: Ja, som nu i søndags, der var jeg Stens slave, med samtidig med ved julekomsammen i forsamlingshuset.
Helle: Der kunne Sten da ikke kræve noget af dig, der var mennesker overalt.
Ulla: Ja det tror du! Men jeg havde fået en særlig adventsgave. Et bælte med et øje lige bagpå, og 2 øjer foran, samt en stor gummipik, med 3 snore i. Jeg havde bæltet på, under min skjorte, og pikken oppe i ”kussen” bundet stramt op i bæltets ringe, så den ikke kunne falde ud, men sad så den var ca. 5 cm ude, når den var godt inde i mig. Når jeg gik pressede den imod mine bukser, og bevægede sig i mig, og når jeg satte mig blev den banket op i bunden af mig. Jeg havde et hulens besvær med at koncentrere mig om alt det der skete omkring mig.
Helle: Så kan jeg bedre forstå at du gav et dybt suk da Sten sagde at du lige skulle sætte dig og hygge lidt ved vores bord.
Ulla: Ja lige præcis. Det gik faktisk nogenlunde hvis jeg kunne stå stille i baren og tage imod betaling for æbleskiver og gløgg, men når jeg skulle gå og sidde var det et helvede. Men jeg kom igennem det, og det var faktisk også ret ubeskriveligt hele tiden at være bange for at nogen opdagede at jeg var i en fræk leg.
Helle: Det lyder til at Sten er ret opfindsom.
Ulla: Ja det må jeg indrømme. Indtil vi lavede kontrakten var jeg sikker på at Sten inderst inde var ret kedelig på det seksuelle, og det var jeg virkelig også, men jeg har fået øjnene op for en masse lege der kan tirre mig og det er for det meste ret fedt.
Helle: Hvad er det værste du har prøvet?
Ulla, efter en tænkepause: 7 måneder efter jeg havde underskrevet kontrakten, havde vi flyttet weekend 2 gange, så jeg havde fået nogle tillægsydelser i bogen. Og vi havde prøvet adskillige stillinger og steder, samt købt lidt legetøj, dildoer og vibratoræg, også med fjernbetjening, så den store nyhedsoplevelse var det ikke længere. Jeg var ikke længere så spændt på weekenderne som i starten, og jeg manglede det kick jeg havde i starten. Jeg spurgte en aften vi sad og hyggesnakkede om ikke Sten kunne give mig en udfordring, som virkelig ville kræve noget af mig. Han lovede at tænke lidt over det og kom nogle dage efter og sagde at han nu vidste hvad han ville kræve af mig. Han ville ikke fortælle mig om det, men han var sikker på at jeg ville blive udfordret.

Historien fortsætter HER

Hvad synes du om novellen - skriv din mening til Face-it  HER
Flere noveller af samme FORFATTER